Kids Playing in Snow

Missie en Visie 

Missie & 

Visie

Missie

Alles doen om het onderbenutte potentieel van mensen met ADHD te vergroten.

Visie: 

Integrale zorgstrategieën en kennis overbrengen op mensen met ADHD, ouders, onderwijs, (zorg)organisaties en het bedrijfsleven.

Waarden

In onze aanpak hanteren we een aantal (kern)waarden van waaruit wij werken met ADHD en ADD:


Eigenaarschap

We zijn allemaal eigenaar van onze eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Ben jij eigenaar van je problemen, vraagstukken en/of ‘uitdagingen’? Zo niet, wie is er dan ‘eigenaar’ van? Je opvoeding of de maatschappij of het weer? De eerste stap naar verandering is het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Niet voor wat je overkomt, wel hoe je ermee omgaat.

Professionaliteit

In alles waarborgen we de hoogst mogelijke professionaliteit en deskundigheid. Zorgvuldige coachtrajecten uitrollen in samenwerkig met de beste coaches. Voor de ADHD cursussen en opleidingen gelden ook hoge criteria. Deze worden gegeven door toptrainers in het veld.

Betrokkenheid

Als community zijn we betrokken bij elkaar. We halen ‘alles uit de kast’ om jou je doelen te laten bereiken. We staan naast je in het persoonlijk proces en helpen je op ‘alle’ niveaus. Zowel je omgeving en gedrag, alsook wat je belangrijk vindt en waar je plezier uit haalt.

Plezier

In ons leven ervaren we plezier. Verandering is leuk en zonder plezier zijn we nergens. Een passie is de vonk die nodig is voor een droom en doel. Leef jij je passie(s)? Heb jij plezier in wat je doet? Uit gevoelens van interesse en nieuwsgierigheid komt het plezier om meer over je passie te ontdekken. 

Vertrouwen

Om persoonlijke groei te waarborgen bieden we vertrouwen en veiligheid. Niet alleen naar elkaar, maar ook binnen onszelf. Samen creëren we de veiligheid om kwetsbaarheden bloot te leggen. Zodat je vanuit vertrouwen jezelf bloot durft te geven en je kwetsbaar op te stellen.